תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק ב

תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק ב

  

הלכה א
הקורא את המגלה למפרע לא יצא וכן בהלל וכן בתפלה וכן בקרית שמע
הלכה ב
הקורא את המגלה טעה והשמיט בה פסוק לא יחזור ויקרא אותו הפסוק בפני עצמו אלא מתחיל מאותו הפסוק וגומר עד סוף וכן בהלל וכן בתפלה וכן בקרית שמע
הלכה ג
נכנס לבית הכנסת ומצאן שקראו חציה וגמר עליהן לא יחזור ויקרא מראשה ועד אותו מקום אלא מתחיל מראשה וגומר עד סוף וכן בהלל וכן בתפלה וכן בקרית שמע
הלכה ד
קראה בלילה לא יצא ידי חובתו אמ' ר' יוסי מעשה בר' יוחנן בן נורי שקראה בצפורי בלילה אמ' לו אי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.