תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק י

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק י

  

הלכה א
מי שהיה נשוי שתי נשים ומת הראשונה קודמת לשנייה ויורשי הראשונה קודמין ליורשי שנייה גירש את הראשונה והחזירה אליו וחידש לה כתובה כתובת ראשונה של ראשונה קודמת לשניה ויורשיה שניה ויורשיה קודמין לכתובה שניה של ראשונה במי דברים אמורים בכתובה אבל במזונות שתיהן שוות האשה והבנות שתיהן שוות נשא את הראשונה ומתה נשא את השניה ומת הוא והיה שם יתר דינר אילו נוטלין כתובת אמן ואילו נוטלין כתובת אמן ושאר חולקין ואם אין שם יתר דינר שניה ויורשיה נוטלין כתובת אמן והשאר חולקין בשוה
הלכה ב
כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.