תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק א

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק א

  

הלכה א
מפני מה אמרו בתולה ניסית ליום הרביעי שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין אם כן תנשא לאחר שבת אלא מפני שמתקין צרכיו כל ימות השבת התקינו שיהא נושא אותה ברביעי מן הסכנה ואילך התקינו שיהא נושא אותה בשלישי ולא מיחו בידן חכמים רצה לישא בשיני אין שומעין לו אם מחמת אונס מותר מפני מה מפרישין את החתן מן הכלה לילי שבת תחלה מפני שהוא עושה חבורה מפני מה אמרו אלמנה ליום החמשי שאם נושא אותה באחד מכל ימות השבת מניחה והולך למלאכתו התקינו שיהא נושא אותה בחמשי שיהא בטיל שלשה ימים חמישי בשבת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.