תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ה

תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ה

  

הלכה א
כלאי הכרם מותרי' משום גזל ופטורין מן המעשר
הלכה ב
כלאי זרעים אסורין משום גזל וחייבין במעשרות
הלכה ג
סוס שילדה מן החמור מותר עם אמו ואם היה אביו חמור אסור עם אמו חמור שילדה מן הסוס מותר עם אמו אם היה אביו סוס אסור עם אמו רחל שילדה [מן עז] מותר עם אמו אם היה אביו עז אסור עם אמו עז שילדה מן רחל מותר עם אמו אם היה אביו רחל אסור עם אמו ואין קרב לגבי מזבח
הלכה ד
כוי מטילין עליו שני חומרים אין קושרין את הסוס לא לצידי הקרון ולא לאחר הקרון ולא את הלפדקים לג ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.