תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ג

תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ג

  

הלכה א
אי זו היא קרחת הכרם כרם שחרב אמצעו ונשתיירו בו ארבעה וחמשה גפנים בין מארבע רוחות בין משלשת רוחות ובין משתי רוחות זו כנגד זו אי זו מחול הכרם בין שני כרמים דברי ר' יהודה וחכמים אומ' אם אין שם (אלא) שתים עשרה אמה לא יביא זרע לשם היו שם שתים עשרה אמה נותנין לו עבודתו וזורע את המותר
הלכה ב
יש במחיצת הכרם להקל ולהחמיר כיצד מחיצה סמוכה לגפנים זורע חוצה לה עד שמגיע לעיקר מחיצה שאילו אין שם מחיצה נותנין לכרם ארבע אמות (משוכה) וזורע את המותר היתה משוכה אחת עשרה אמה לא יביא זרע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.