תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ב

תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ב

  

הלכה א
הרוצה לעשות שדהו שורות של תבואה ושורות של מנים הרבה עושה שלשת תלמים מפולשין מראש שדה ועד סופה ר' לעזר בי ר' שמעון ואבא יוסי בן חנן איש ואני או' דין ארך חמשים אמה כמה רחבו מלוא עול השרוני דומה לעול של כרמים תחלתו כשיעור הזה אע"פ שאין סופו כשיעור הזה היו לו שתי שדות אחת זרועה חטים ואחת זרועה שעורים היה חורש ומכניס חטים בתוך שדה שעורים או שעורים בתוך שדה חטים מותר מפני שחטים נראות בתוך שדה לחטים ושעורים נראות בתוך שדה לשעורים
הלכה ב
ר' ליעזר בן יעקב או' אפי' חטה אחר חטה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.