תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק א

תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק א

  

הלכה א
כל הזוגות שמנו חכמים מין במינו אינן כלאים זה בזה ושאר ירקות השדה וירקות הגנה מין במינו אינן כלאים זה בזה השבת והגופנין הכיסבר והכרפס אע"פ שדומין זה לזה כלאים זה בזה הקישואין והדלועין והאבטיחים והמלפונות אינן כלאים זה בזה ותורמין ומעשרין מזה על זה דברי ר' מאיר ר' יהודה ור' שמעון אומ' כלאים זה בזה ואין תורמין ומעשרין מזה על זה
הלכה ב
הוסיף ר' עקיבא השום והשמנית והבצל והבצלציל והתורמוס והפלוסלוס אמ' ר' שמעון לא היה ר' עקיבא שונה אלא בשני זוגות אילו אלא התורמוס והפלוסלוס ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.