תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק י

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק י

  

הלכה א
בת ישראל פקחת שנתארסה לכהן פקח ולא הספיק לכונסה עד שנתחרש אינה אוכלת בתרומה מת והניחה לפני יבם אפי' חרש אוכלת יפה כח היבם להאכיל מכח הבעל בת ישראל פקחת שנתארסה לכהן פקח ולא הספיק לכונס' עד שנתחרשה אין אוכלת בתרומה מת והניחה לפני יבם אפי' חרש אוכלת יפה כח יבם להאכיל מכח הבעל בת ישראל פקחת שנישאת לכהן חרש אין אוכלת בתרומה מת והניחה לפני יבם היה פקח אוכלת חרש אין אוכלת אין אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה לשם נישואין ותבעל לשם אישות בת ישראל חרשת שנישאת לכהן פקח אין אוכלת בתרומה מת והנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.