תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יד

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יד

  

הלכה א
האשה שאמרה גרשני בעלי חלץ לי יבמי נתיבמתי ליבמי ומת הרי זו אין נאמנת כל אילו שאין נאמנות להעידה אף היא אין נאמנת להעידן עד אומ' מת ועד אומ' לא מת אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת הרי זו לא תנשא ר' מנחם בי ר' יוסה אומ' עד אומ' מת (ועד אומ' לא מת) ונשאת ובא אחר ואמ' לא מת הרי זו לא תצא אבל כתחלה עד אומ' מת ועד אומ' לא מת אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת שאע"פ שנשאת תצא אחת אומרת מת ושתים אומרות לא מת הרי שתי נשים כאיש אחד ר' נחמיה אומ' כל מקום שהכשירו חכמים עדות האשה כאיש אחד הכל הולכי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.