תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יג

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יג

  

הלכה א
בראשונה היו כותבין שטרי מיאונין לא שפיא ליה ולא רעיא ליה ולית היא צביא להתנסבא ליה בית הלל או' בבית דין ושלא בבית דין ובלבד שיהו שלשה ר' יוסה בי ר' יהודה ור' לעזר בי ר' שמעון אומ' אפי' בפני שנים כיצד מצות מיאון אמרה אי איפשי בפלוני בעלי אי איפשי בקדושין שקדשתני אמא או אחי אפי' היא יושבת באפריון והלכה אצל מי שנתקדשה לו ואמרה לפניו אי איפשי בפלוני בעלי זה אין מיאון גדול מזה ר' יהודה אומ' אפי' נכנסה ליטול חפץ מחנוני ואמרה בפניו אי איפשי בפלוני בעלי זה אין מיאון גדול מזה יתר על כן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.