תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יב

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יב

  

הלכה א
ר' יהודה אוסר באנוסת אביו ובמפותת אביו שנ' ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך היא ולהלן הוא אומ' לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו ואו' ולו תהיה לאשה וגו'
הלכה ב
הגיורת שנתגיירו בניה עמה לא חולצין ולא מייבמין היתה הורתן שלא בקדושה ולידתן שלא בקדושה לא חולצין ולא מייבמין ואין חייבין משום אשת אח היתה הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה או חולצין או מיבמין אבל חייבין משום אשת אח היתה הורתה ולידתה בקדושה הרי היא כישראל לכל דבר
הלכה ג
חמש נשים שנתערבו ולדותיהן מקצ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.