תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יא

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יא

  

הלכה א
טומטום שקידש קידושיו קידושין נתקדש קדושיו קדושין חולץ וחולצין לאשתו אם יש שם אחים אין חולץ ואין מיבם אבל מיבמין את אשתו ר' יוסה בי ר' יהודה אומ' לא חולץ ולא חולצין לא מיבם ולא מיבמין לאשתו שמא יקרע ונמצא סריס חמה
הלכה ב
סריס חמה ואנדרגינוס ואח מאם וגר ועבד משוחרר לא חולצין ולא מיבמין כיצד מתו והניחו נשים ולהן אחים באו אחים ועשו מאמר נתנו גט וחלצו לא עשו כלום בעלו פסלו מן הכהונה וחייבין בקרבן מתו אחין והניחו נשים ולהן אחין באו הן ועשו מאמר נתנו גט או חלצו לא עשו כלום ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.