תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ט

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ט

  

הלכה א
בת ישראל שנישאת לכהן והכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צאן ברזל עבדי מלוג אוכלין משלה ועבדי צאן ברזל אוכלין משלו אילו הן עבדי מלוג פחתו או הותירו הרי הן שלה ואילו הן עבדי צאן ברזל אם פחתו או הותירו הרי הן שלו הכנסתן בדמין נוטלתן בדמין ילדים נוטלתן נערים נערים נוטלתן זקנים אילו ואילו פרותיהן לבעל אילו ואילו הבעל חייב במזונותיהן וזה וזה אין יכולין למכור האיש אין יכול למכור מפני שמשועבדין לאשה והאשה אינה יכולה למכור מפני שפירותיהן לבעל מת והניחה כמות שהיא עבדי מלוג אינן אוכלין כדרך שאינה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.