תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ח

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ח

  

הלכה א
בן תשע שנים ויום אחד עמוני ומואבי מצרי ואדומי כותי נתין וממזר שבא על בת כהן ועל בת לוי ועל בת ישראל פסלה מן הכהונה ר' יוסה אומ' כל שזרעו כשר היא כשירה וכל שזרעו פסול היא פסולה רבן שמעון בן גמליאל אומ' כל שאתה מותר לישא בתו אתה מותר לישא אלמנתו וכל שאי אתה מותר לישא בתו אי אתה מותר לישא אלמנתו
הלכה ב
לויה שנשבת בתה כשירה לכהונה לוים המזוהמין באמן לא חששו להם חכמים לויה שנשבית ושנבעלה בעילת זנות נותנין לה את המעשר בת לוי מן הנתינה ומן הממזרת אין נותנין לה את המעשר
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.