תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ז

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ז

  

הלכה א
העושה מאמר ביבמתו ומת חולצת ולא מתיבמת ר' שמעון אומ' או חולצת או מתיבמת שאם מאמרו מאמר תתיבם שהיא אשתו של שיני אין מאמרו מאמר תתיבם שהיא אשתו של ראשון
הלכה ב
כיצד מצות יבום עושין בה מאמר ואחר כך כונס כנסה עד שלא עשה בה מאמר קנה העושה מאמר ביבמתו קנאה לעצמו ופסלה על ידי אחים באו עליה אחין ועשו בה מאמר נתנו גט וחלצו פוסלין על ידו
הלכה ג
העושה מאמר ביבמתו נפטרה צרתה הנותן גט ליבמתו נפטרה צרתה והיא חלץ לה נפטרה צרתה וחכמים אומ' יש גט אחר גט ומאמר אחר מאמר מודה ר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.