תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ה

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ה

  

הלכה א
ארבעה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ומתו הנשואין את האחיות הרי אילו חולצות ולא מתיבמות ואם קדמו וכנסו יוציאו ר' לעזר או' בית שמיי אומ' יקיימו בית הלל אומ' יוציאו ר' שמעון אומ' יקיימו אבא שאול אומ' קל היה להם לבית הלל בדבר זה
הלכה ב
היתה אחת מהן חמות לאחד מהן אסור בה ומותר באחותה והשני אסור בשתיהן נמצא האסור מותר והמותר אסור היתה אחת מהן חמות לזה ושנייה חמות לזה זה אסור בחמותו ומותר בחמות אחיו וזה אסור בחמותו ומותר בחמות אחיו זהו שאמרו האסור לזה מותר לזה והאסור לזה מו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.