תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ד

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ד

  

הלכה א
שני נכרים שקדשו שתי אחיות זה אינו יודע לאי זו קידש וזה אינו יודע לאי זו קידש זה נותן שני גיטין וזה נותן שני גיטין מת אחד מהן השני אסור בשתיהן מתה אחת מהן שניהן אסורין בשנייה מתו ולהן אח אחד חולץ את שתיהן שני אחין חולצין את שתיהן [אם קדמו וכנסו יוציאו]
הלכה ב
מי שקידש אחת משתי נכריות ואין ידוע אי זו קידש כונס את שתיהן מת ולו אח אחד כונס את שתיהן שני אחין כונסין את שתיהן
הלכה ג
שני אחין שקדשו שתי אחיות זה אין ידוע אי זו קידש וזה אין ידוע אי זו קידש זה נותן שני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.