תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ג

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ג

  

הלכה א
שניות מדברי סופרים אם אמו ואם אביו אשת אבי אביו ואשת אבי אמו אשת אחי אמו מאביו ואשת אחי אביו מאמו ואשת בן בנו ואשת בן בתו מותר אדם באשת חמיו ובאשת חורגו ואסור בבת חורגו וחורגו מותר באשתו ובבתו זאת אומרת אני מותרת לך ובתי אסורה לך אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתיבמת כיצד בתו מאנוסתו נשואה לאחיו ולה אחות מאם ומאיש אחר נשואה לאחיו השני ומת בלא ולד או חולצת או מתיבמת [בת בתו נשואה לאחיו ובת אשתו נשואה לאחיו ובת בת אשתו נשואה לאחיו ולה אחו' מאב ומאשה אחר' נשוא' לאחיו השני ומת בלא ול ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.