תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ב

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ב

  

הלכה א
כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו שני אחים בעולם אחד ומת אחד מהן בלא ולד ועמד השני ולא הספיק לעשות מאמר ביבמתו עד שנולד להן אח ואחר כך מת הראשונה יוצא משם אשת אחיו שלא היה בעולמו שנייה או חולצת או מתיבמת עשה בה מאמר ולא הספיק לכונסה עד שנולד להם אח ואח' כך מת או שנולד לה' אח ועשה בה מאמר ולא הספי' לכונסה עד שמת הראשון שנייה יוצא משם אשת אחיו שלא היה בעולמו והראשונה חולצת ולא מתיבמת ר' שמעון או' ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה אם חלץ לבעלת מאמר חולץ לראשנה כנסה [ומת] ונולד להן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.