תוספתא מסכת זבים (צוקרמאנדל) פרק ד

תוספתא מסכת זבים (צוקרמאנדל) פרק ד

  

הלכה א
טמא המכה את הטהור וטהור המכה את הטמא בגדי טהור טמאים דברי ר' מאיר וחכמים אומרים טמא המכה את הטהור בגדי טהור טהורין טהור המכה את הטמא שאם משך הטהור הרי הטמא נופל בגדי הטהור טמאין ר' שמעון אומר תוקעו טמא רותקו טהור ר' יהודה אומר טטרגון ששני ראשיה נוגעין בארץ ואמצעיתה רופפת והטמא והטהור יושבים עליה בגדי טהור טמאין וחכמים אומרין עד שיהא זה מגיף וזה פותח מעלין זה את זה מן הבור ור' שמעון מטהר:
הלכה ב
ומודה ר' שמעון בשניים שהיו טוחנין ברחיים של יד או ברחיים של חמור או טוענין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.