תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ו

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ו

  

הלכה א
איזהו צפון המזבח שכשר לשחיטת קדשי קדשים מקום המזבח הצפוני ועד כותל העזרה הצפוני על פני כל המזבח וישנן שלשים ושתיים אמה דברי ר' מאיר ר' אליעזר בר' שמעון מוסיף מכנגד בין האולם ולמזבח ועד כנגד בית החליפות וישנן עשרים ושתיים אמה ורבי מוסיף מקום דריסת רגלי ישראל אחד עשרה אמה רוחב מאה ושמונים ושבע אורך ומקום דריסת רגלי הכהנים אחד עשרה רוחב ומאה ושמונים ושבע אורך מקיר הכותל הצפוני ועד כותל העזרה המזרחי וכשם שהשחיטה בצפון כך קבול הדם בצפון:
הלכה ב
היה עומד בדרום ופשט ידו לצפו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.