תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ה

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ה

  

הלכה א
נסכי בהמה חייבין עליהן משום פיגול מפני שדם הזבח מתירן דברי ר' מאיר וחכמ' אומ' אין חייבין עליהן משום פיגול שאדם מביא זבחו היום ונסכיו לאחר עשרים יום אמ' להן ר' מאיר אף אני לא אמרתי אלא בזמן שקדשו בכלי אמרו לו אף על פי שקדשו בכלי יכול לשנותן בזבח אחר:
הלכה ב
לוג שמן של מצורע חייבין עליו משום פיגול מפני שדם האשם מתיר דברי ר' מאיר וחכמ' אומ' אין חייבין עליו משום פיגול מפני שאדם מביא אשמו היום ולוגו לאחר עשרים יום אמ' להם ר' מאיר אף אני לא אמרתי אלא בזמן שקדש בכלי אמרו לו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.