תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ד

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ד

  

הלכה א
ר' אליעזר אומ' אם אין דם אין בשר ואף על פי שאין בשר יש דם ר' יהושע אומ' אם אין דם אין בשר אם אין בשר אין דם כיצד ניטמא הדם או שנשפך או שיצא חוץ לקלעים הבשר תעיבר צורתו ויצא לבית השריפה ניטמא בשר או שנפסל או שיצא חוץ לקלעים ר' אליעזר אומ' יזרוק את הדם ר' יהושע אומ' לא יזרוק את הדם ואם זרק את הדם בין בשוגג בין במזיד מודה ר' יהושע שהורצה:
הלכה ב
ר' יהושע אומ' הרי הוא אומ' ועשית עולותיך הבשר והדם אם אין דם אין בשר אם אין בשר אין דם אמ' לו ר' אליעזר הרי הוא אומ' ודם זבחיך ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.