תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ג

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ג

  

הלכה א
כל הזבחים ששחטן שלא לשמן הרי אילו כשירין לפיכך אם חישב עליהם חוץ למקומו פסול ואין בו כרת חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו כרת כל הזבחים ששחטן אחד מן הפסולין הרי אילו כשירין לפיכך אם חשב עליו חוץ למקומו פסול ואין בו כרת חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו כרת כיצד השוחט את הזבח על מנת שיזרקו ערלים וטמאים את דמו על מנת שיקטירו ערלים וטמאים את אימוריו על מנת שיאכלו ערלים וטמאים את בשרו כשר לפיכך אם חישב עליו חוץ למקומו פסול ואין בו כרת חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו כרת:
הלכה ב
קיבל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.