תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ב

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ב

  

הלכה א
השוחט את הזבח לזרוק דמו בחוץ או מקצת דמו בחוץ להקטיר אימוריו בחוץ או כזית מאימוריו בחוץ לאכול בשרו בחוץ או כזית מבשרו לחוץ פסול ואין בו כרת וכן אתה אומ' בערלים טמאים כיזה צד השוחט את הפסח על מנת שיזרקו ערלים וטמאין את דמו בחוץ מקצת דמו בחוץ או על מנת שיקטירו ערלים וטמאים את אימוריו בחוץ או כזית מאימוריו בחוץ על מנת שיאכלו ערלים וטמאים את בשרו לחוץ או כזית מבשרו לחוץ פסול ואין בו כרת לזרוק דמו למחר או מקצת דמו למחר להקטיר אימוריו למחר או כזית מאימוריו למחר לאכל בשרו למחר או כזית ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.