תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק א

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק א

  

הלכה א
ר' יהושע אומ' כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה חוץ מן הפסח ומן החטאת הפסח בזמנו והחטאת בכל זמן ר' אליעזר אומ' אף האשם הפסח בזמנו והחטאת בכל זמן ר' אליעזר אומ' חטאת באה על חטא והאשם בא על אשמה מה חטאת פסולה שלא לשמה אף אשם פסול שלא לשמו אמ' לו ר' יהושע לא אם אמרת בחטאת שדמה נתון למעלה לפיכך אם שחטה שלא לשמה פסולה תאמ' באשם שדמו ניתן למטה ואם שחטו שלא לשמו כשר אמ' לו ר' אליעזר פסח יוכיח שדמו ניתן למטה ואם שחטו שלא לשמו פסול אף אני אביא אשם שדמו ניתן למט ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.