תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ח

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ח

  

הלכה א
עם הארץ שאמ' לחבר תן לי אגודת ירק אחד תן לי גלוסקין אחת ר' יוסי אומ' אינו צריך לעשר ר' יהודה או' צריך לעשר רבן שמעון בן גמל' אומ' אם החליף את המעה צריך לעשר
הלכה ב
חמשה שאמרו לאחד צא והבא לנו עשר גלוסקין ועשר אגודות ירק והביא כל אחד ואחד בפני עצמו חברים שבהם אין צריכין לעשר אלא על חלקן בלבד
הלכה ג
הביא להן מעורבין חבירים שבהן צריכין לעשר על הכל נתנו לו אחת יתירה ר' יהוד' אומ' לשליח ר' יוסי או' לאמצע
הלכה ד
המזמן לחבירו לאכול אצלו והוא אינו נאמן על ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.