תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ה

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ה

  

הלכה א
הלוקח פירות ממי שאין נאמן על המעשרות ושכח לעשרן שואלו בשבת ואוכל ביום טוב ואוכל [ביום טוב ואוכל] בשבת שאלו בחול לשבת למוצאי שבת לא יאכל עד שיעשר שאלו בשבת לשבת הבאה לא יאכל עד שיעשר היה מוכר פירות בערב שבת עם חשיכה ואמ' מתוקנין הן הלוקח ממנו למוצאי שבת לא יאכל עד שיעשר
הלכה ב
תרומת מעשר של דמיי שחזרה למקומה ר' שמעון שזורי או' אף בחול שאלו ואוכל על פיו יתר על כן אמ' [ר'] שמעון שזורי הפורש תרומה ומעשרות ונגנבו פירות הולך ושואלו ובא ואוכל על מה שהפריש שכשם שאימת שבת על ע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.