תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק א

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק א

  

הלכה א
הקלין שבדמיי השיתין והרימין והחוזרדין חזקתן בכל מקום פטורין ואם היו משתמרין חייבין אם כחס על שדהו פטורין ר' יוסה אומ' שיתין שבציפורין חייבות מפני שהן משתמרות ר' יוסי בר' יהודה או' הנובלות שנמכרות עם התמרים חייבות וחכמים או' עד שלא יטילו שאור פטורות משייטילו שאור חייבות
הלכה ב
בראשונה היה חומץ שביהודה פטור מפני שחזקתו מן התמד עכשיו שחזקתו מן היין חייב
הלכה ג
הבכרות והסייפות בגנה חייבות בבקעה פטורות אלו הן הבכרות עד שלא ישיבו שומר הסייפות משיקפלו המקצעות ר' לע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.