תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ו

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ו

  

הלכה א
ר' ליעזר או' אפי' קרוב לה מיל ובא כלב ונטלו אינה מגורשת ואם לאו מגורשת הוא היה מבפנים והיא מבחוץ וזרקו לה כיון שיצא מאסקופא לחוץ הרי זו מגורשת הוא היה מבחוץ והיא מבפנים וזרקו לה כיון שנכנס מאסקופה לפנים הרי זו מגורשת אמ' לה כינסי שטר חוב זה או שמצאתו מאחריו והרי הוא גיט' ואחר כך אמר לה הוא גיטיך ר' או' גט ר' שמעון בן לעזר אומ' אינו גט עד שיאמר לה בשעת מתנה הוא גיטיך נתנו בידה והיא ישינה ניעורה קורא והרי היא גיטה ואחר כך אמ' לה הוא גיטיך ר' אומ' גט ר' שמעון בן לעזר אומ' אינו גט ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.