תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ד

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ד

  

הלכה א
התקבל לי גיטי ואשתך אמרה התקבל לי גיטי הולך הוליך לה התקבל לה וזכי לה אם רצה לחזור לא יחזור הבא לי גיטי ואשתך אמרה הבא לי גיטי הילך הולך לה ותן לה התקבל לה וזכי לה אם רצה לחזור יחזור דברי ר' רבן שמעון בן גמליאל אומ' הולך לה ותן לה אם רצה לחזור יחזור התקבל לה וזכי לה אם רצה לחזור לא יחזור ר' אומ' בכולם לא יחזור עד שיאמר אי איפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה
הלכה ב
הבא לי גיטי ואשתך אמרה התקבל לי גיטי התקבל לי ואשתך אמרה הבא לי גיטי הילך הולך ותן לה התקבל לה וזכי לה אם רצה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.