תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק א

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק א

  

הלכה א
המביא גט בספינה כמביא מחוצה לארץ צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם מעבר הירדן כמביא מארץ ישראל ואין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם המביא גט ממדינת הים אין יכול לומ' בפני נכתב בפני נחתם אם יכול לקיימו בחותמיו כשר ואם לאו פסול הוי אומ' לא אמרו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נתחתם לא להחמיר אלא להקל עליו המביא גט ממדינת הים ולא נכתב בפניו ולא נחתם בפניו הרי זה מחזירו למקומו ועושה לו בית דין ומקיימו בחותמיו ומביאו ואומר שלוח בית דין אני בארץ ישראל שליח עושה שליח רבן שמעון בן גמליאל או' א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.