תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ה

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ה

  

הלכה א
לא יאכל אדם בערב שבת מן המנחה ולמעל' כדי שיכנס לשבת כשהוא תאוה דברי ר' יהודה ר' יוסה או' אוכל והולך עד שעה שתחשך
הלכה ב
מעשה ברבן שמעון בן גמליאל ור' יהודה ור' יוסה שהיו מסובין בעכו וקדש עליהן היום אמ' לו רבן שמעון בן גמליאל לר' יוסי ברבי רצונך נפסיק לשבת אמ' לו בכל יום אתה מחבב דברי בפני יהודה ועכשיו אתה מחבב דברי יהודה בפני הגם לכבו' את המלכה עמי בבית אמ' לו אם כן לא נפסיק שמא תקבע הלכה לדורות אמרו לא זזו משם עד שקבעו הלכה כר' יוסי
הלכה ג
אורחין שהיו מסובי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.