תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ד

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ד

  

הלכה א
לא יטעום אדם כלום עד שיברך שנ' לה' הארץ ומלואה הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל עד שיתירו לו כל המצות לא ישתמש אדם בפניו בידיו וברגליו אלא לכבוד קונהו שנ' כל פעל ה' למענהו
הלכה ב
דבש תמרים ויין תפוחין וחומץ ספווניות מברך עליהן כדרך שמברכין על המוריס
הלכה ג
יין חי מברכין עליו בורא פרי העץ ונוטלין הימנו לידים ואם נתן לתוכו מים מברכין עליו בורא פרי הגפן ואין נוטלין ממנו לידים דברי ר' ליעזר וחכמים או' בין כך ובין כך מברכין עליו בורא פרי הגפן ואין נוטלין ממנו לידי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.