תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ב

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ב

  

הלכה א
הקורא את שמע צריך להזכיר יציאת מצרים באמת ויציב ר' או' צריך להזכיר בה מלכות אחרים או' צריך להזכיר בה מכת בכורים וקריעת ים סוף
הלכה ב
הקורא את שמע צריך שיכוין את לבו ר' אחאי אומ' משם ר' יהודה אם כיון את לבו בפרק הראשון אע"פ שלא כיון לבו בפרק האחרון יצא
הלכה ג
הקורא את שמע למפרע לא יצא וכן בהלל וכן בתפלה וכן במגלה
הלכה ד
הקורא את שמע וטעה והשמיט בה פסוק אחד לא יחזור ויקרא אותו פסוק בפני עצמו אלא מתחיל באותו פסוק וגומר וכן בהלל וכן במגלה וכן בתפלה נכנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.