תוספתא מסכת ביכורים (ליברמן) פרק ב

תוספתא מסכת ביכורים (ליברמן) פרק ב

  

הלכה א
כוי כיצד שוה לחיה דמו טעון כסוי כדם החיה ר' לעזר אומ' חייבין על חלבו אשם תלוי
הלכה ב
כיצד שוה לחיה ולבהמה מפשיט בו חבור כחיה וכבהמה ונוהג בו גיד הנשה כחיה וכבהמה אם אמר הריני נזיר שזה חיה ובהמה הרי זה נזיר ר' יוסה בי ר' יהודה אומ' כוי בריה לעצמו ולא יכלו חכמים להכריע עליו אם חיה אם בהמה
הלכה ג
אנדרוגינוס יש בו דרכים שוה לאנשים ויש בו דרכים שוה לנשי' ויש בו דרכים שוה לאנשים ולנשים ויש בו שאינו שוה לא לאנשים ולא לנשים
הלכה ד
דרכים ששוה בהן לאנשים מיט ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.