תוספתא מסכת ביכורים (ליברמן) פרק א

תוספתא מסכת ביכורים (ליברמן) פרק א

  

הלכה א
אין מביאין בכורים קודם לעצרת ואם הביא ימתין עד שתבוא עצרת ויקרא עליהן
הלכה ב
הקונה אילן אחד בתוך שדהו של חבירו הרי זה מביא ולא קורא מפני שלא קנה קרקע דברי ר' מאיר וחכמים אומ' לא מביא ולא קורא ר' יהודה אומ' כל הגרים כולן מביאין ולא קורין בני קיני חתן משה מביאין וקורין שנ' והיה כי תלך עמנו ר' יוסה אומ' מאיר היה או' כהנים מביאין ולא קורין מפני שלא נטלו חלק בארץ ואני אומ' כשם שנטלו לוים כך נטלו כהנים בין מדבר מרובה בין מדבר מועט
הלכה ג
הפריש את בכוריו ומכר את שד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.