תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק י

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק י

  

הלכה א
הגוזל את הפרה ועיבירה אצלו ושנת ושלישה אפי' ארבעה וחמשה פעמים וכן הגוזל את הרחל ונטענה אצלו וגזזה אפי' ארבעה וחמשה פעמים עז וחלבה אפי' ארבעה וחמשה פעמים משלם כשעת הגזילה ר' שמעון אומ' רואין אותן כאילו הן שומות אצל אחרים
הלכה ב
גזל צמר וליבנו טוו וליבנו פשתן ונקהו אבנים ושיפן משלם כשעת הגזילה ר' שמעון בן לעזר אומ' כל דבר שהשביח הגזלן יד הגוזל על העליונה רצה משלם כשעת הגזילה רצה אומ' לו הרי שלך לפניו
הלכה ג
גזל עבדים והזקינו אילנות והזקינו פירות והרקיבו בית ונ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.