תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק יא

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק יא

  

הלכה א
אין מקבלין פקדונות לא מן הנשים ולא מן העבדים ולא מן הקטנים קבל מן האשה יחזיר לאשה מתה יחזיר לבעלה קבל מן העבד יחזיר לעבד מת יחזיר לרבו קבל מן הקטן עושה לו בהן סגולה מת יחזיר לאביו וכולן אם אמרו בשעת מיתה ינתן לפלני שהן שלו יעשה מפורש בפירוש
הלכה ב
הבן שנושא ונותן משל אביו וכן העבד שנושא ונותן משל רבו הרי הן של אב הרי הן של רב ואם אמרו בשעת מיתה ינתנו לפלני שהן שלו יעשה מפורש כפירושו
הלכה ג
האומ' תנו מאתים דינר לבית הכנסת תנו ספר תורה לבית הכנסת ינתנו לבית הכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.