תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ט

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ט

  

הלכה א
שלשה עשר הן אבות נזיקין השור והבור המבעה וההבער שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר נזק וצער ריפוי שבת ובשת חבל בו חמשה נותן לו חמשה אינן אלא ארבעה נותן לו ארבעה אינן אלא שלשה נותן לו שלשה אינן אלא שנים נותן לו שנים אינן אלא אחת נותן לו אחד
הלכה ב
בנזק כיצד הכהו וקטע ידו וקיטע רגלו אין רואין אותן כאילו עושה סלע ביום וכאילו עושה מנה ביום אלא רואין אותן כאילו חיגר שומר קשואין ואם תאמר לקת מדת הדין לא לקת שכבר נותן לו דמי ידו ודמי רגלו
הלכה ג
אבל הכהו וצמתה ידו הכה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.