תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ח

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ח

  

הלכה א
הגונב נפש מאחיו מבני ישראל אחד גונב איש ואשה וגר ועבד משוחרר אחד איש ואשה וגר ועבד משוחרר שגנבו הרי אילו חייבין מכרו בין לאביו בין לאחיו בין לאחד מן הקרובין חייב גנבו ולא מכרו או שמכרו ועומד בשוק פטור הגונב את העבדים פטור שנים מעידין בו שגנב ושנים מעידין בו שמכר ונמצאו זוממין על גניבה הוא פטור והן פטורין נמצאו זוממין על מכירה הוא פטור נמצאו זוממין על זה ועל זה חייבין על זה ועל זה ועל זה נאמר ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו
הלכה ב
היכן שורי שגנבת אמ' לו אתה מכרתו לי אתה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.