תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ז

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ז

  

הלכה א
הגנב משלם תשלומי כפל ואם טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה הגזלנין בין כך ובין כך אין משלמין אלא קרן
הלכה ב
שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכיי וכי מה ראת תורה להחמיר בגנב יותר מבגזלן אמ' להן גזלן השוה עבד לקוניו וגנב חלק כבוד לעבד יתר על כבוד קוניו כביכול עשה גנב עין העליונה כולה אינה רואה ואת האזן שאינה שומעת שנ' הוי המעמיקים מה' וגו' ויאמרו לא יראה יה וגו' כי אמרו אין רואה אותנו עזב ה' את הארץ ר' מאיר אומר משלו משל משם רבן גמליאל למה הדבר דומה לשנים שעשו משתה בעיר אחת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.