תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ו

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ו

  

הלכה א
שור שדחף את חבירו ונפל לבור ומת בעל השור חייב ובעל הבור פטור ר' נתן או' במועד זה נותן מחצה וזה נותן מחצה בתם בעל הבור משלם שלשה חלקים ובעל השור רביע
הלכה ב
החופר בור ברשותו ונפל עליו שור והרגו חייב בכופר ואם הוזק השור בעל הבור פטור
הלכה ג
החופר בור ברשות הרבים ונפל עליו שור והרגו פטור מן הכופר ואם הוזק השור בעל הבור חייב
הלכה ד
חפר ברשות הרבים ופתח לרשות הרבים אפי' הוא של רבים חייב עד שימסור לרבים אי זהו בור שאמרה תורה חפר ברשות היחיד ופתח לרשות הי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.