תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ה

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ה

  

הלכה א
שור תם שהזיק עד שלא עמד בדין והקדישו בעליו מקודש שחטו ומכרו ונתנו במתנה מה שעשה עשוי מה שעמד בדין הקדישו בעליו אין מוקדש שחטו ומכרו ונתנו במתנה לא עשה ולא כלום מפני שמשלם מגופו
הלכה ב
שור מועד שהזיק בין עד שלא עמד בדין ובין משעמד בדין והקדישו בעליו מוקדש שחטו ומכרו ונתנו במתנה מה שעשה עשוי מפני שמשלם מן העלייה
הלכה ג
שור תם שהזיק ואחר כך המית המית ואחר כך הזיק פטור שור מועד שהזיק ואחר כך המית חייב המית ואחר כך הזיק עד שלא נגמר דינו חייב משנגמר דינו פטור


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.