תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ד

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ד

  

הלכה א
שור שחציו של ישראל וחציו של הקדש שהזיק של ישראל מועד משלם נזק שלם ותם משלם חצי נזק של הקדש בין תם בין מועד פטור הוזק מאחר של ישראל חייב ושל הקדש פטור שור של הקדש הבעלים חייבין באחריותן הבעלים נוטלין את נזקו ונותנין את נזקו שור שחציו של ישראל וחציו של גוי שהזיק של ישראל מועד משלם נזק שלם ותם משלם חצי נזק ושל גוי בין תם בין מועד משלם נזק שלם
הלכה ב
שור של גוי שהזיק של ישראל אחד חבירו אע"פ שקבלו עליהם לדון בדיני ישראל משלמין נזק שלם שאין תם ומועד בנזקי הגוי
הלכה ג


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.