תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק א

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק א

  

הלכה א
כל שחבתי בשמירתו חבתי בנזקו זה השור והבור הכשרתי במקצת נזקו בהכשר כל נזקו זה הבור חבתי בתשלומי נזקו מלמד שהבעלים מטפלין בנבילה נכסים שאין בהן מעילה פרט לשור של ישראל שנגח לשור של הקדש ושור של הקדש שנגח לשור של ישראל נכסים שהן של בני ברית פרט לשור של ישראל שנגח לשור של גוי נכסים המיוחדין פרט לנכסי הפקר חוץ מרשות המיוחדת למזיק פרט לשהזיק שור ברשותו ורשות הניזק והמזיק וכשהזיק חב המזיק כיצד חצר השותפין והבקעה נכסין המיוחדין שהן חוץ מרשות המיוחדת למזיק ורשות הניזק והמזיק והשומר חנם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.