תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק י

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק י

  

הלכה א
האומ' נתתי שדה פל' לפל' והוא או' לא נתן לי כלום לא אמר כלום שמא זכה לו על ידי אחר ואם אמ' כתבתי שטר ונטלתי מעות ונתתי לו והוא אומ' לא נטלתי הודאת בעל דין כמאה עדים האומר עשיתי פלני עבדי בן חורין והוא אומר לא עשאני לא אמר כלום שמא זיכה לו על ידי אחר ואם אמר כתבתי שטר ונתתי לו והוא אומר לא נטלתי הודאת בעל דין כמאה עדים
הלכה ב
האשה שהיתה משרת והשביחה את הנכסים והביאוה לבית דין הרי זו לא תאמר תנו לי מה שהשבחתי את הנכסים ולא עוד אלא אם יש שם נכסים שיש להן אחריות גובה כתובת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.