תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ט

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ט

  

הלכה א
ר' נתן או' נחום המדי היה מדייני גזירות הכותב נכסיו בשם חבירו אין כופין אותו לחזור ואם התנה עמו מתחלה על מנת כן כופין אותו לחזור
הלכה ב
המוכר שדה חבירו במעמד חבירו לא עשה כלום כתב וקיים מאחריו דבריו קיימין הבן הנושא ונותן בשל אביו אע"פ שהשטרות ואונות יוצאין על שמו הרי הן של אביו ואם אמ' מה שירשתי משל בית אבי אבא הן או משל בית אבי אמה הן יעשה מפורש כפירושו האשה שנשאה ונתנה בשל בעלה אע"פ ששטרות ואונות יוצאין על שמה הרי הן של בעלה ואם אמרה מה שירשתי משל בית אבי אבא או משל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.