תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ח

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ח

  

הלכה א
הכותב נכסיו לאחד והיה כהן והיו בהן עבדים אע"פ שאמ' הלה אי איפשי בהן הרי אילו אוכלין בתרומה רבן שמעון בן גמליאל אומ' כיון שאמ' הלה אי איפשי בהן זכו בהן היורשין
הלכה ב
הכותב נכסיו לעשרה בין שזכה אחד מהן ובין שזכו כולן זכו כולן כתב והעלה להן בערכים זכת להן הערכיים
הלכה ג
המוציא עשרה עבדים בני חורין בין שיצא אחד מהן ובין שיצאו כולן יצאו כולן כתב והעלה להן בערכיים זכת להן הערכיים
הלכה ד
האומ' תנו נכסיי לפל' ואם מת פל' לפל' ואם [מת] פל' לפלני הראשון אוכל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.