תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ז

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ז

  

הלכה א
כל שהוא לפנים מחבירו הוא קודם את חבירו ונחלה משמשת והולכת ועולה אפי' עד ראובן בן האחין זה את זה והאחיות זו את זו האחין את האחיות והאחיות את האחין נוחלין ומנחילין ממזר מוריש את קרוביו גוי ועבד הבאו על בת ישראל אפי' חזר הגוי ונתגייר עבד ונשתחרר נכסיו כנכסי הגר וכנכסי עבד משוחרר כל הקודם בהן זכה
הלכה ב
נאמנת חיה לומר זה יצא ראשון אימתי בזמן שאין שם ערער אבל יש שם ערער אינה נאמנת ר' לעזר או' אם הוחזקה על עמדה נאמנת ואם לאו אינה נאמנת
הלכה ג
היו מוחזקין בו שהוא ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.